Гаранцията на всички осветителни тела , които предлагаме е 2 /две/ години!

Гаранцията се отнася за електрическата част и покритието на осветителните тела !

Гаранцията е валидна при спазване на инструкциите за монтаж , експоатация и поддръжка на осветителните тела!

За по-лесно и удобно почиставане на стъклените и кристални елементи на осветителните тела, можете да се възползвате от специален спрей за почистване, коъто можете да поръчате при нас на цена от 29,00 лева.

Запознайте се с инструкциите, придружаващи нашите осветителни тела:

1.Описание – осветителното тяло е изработено от метал с устойчиво покритие, разсейвателите / абажурите / са от стъкло, плат , кристал или акрил. Осветителното тяло има маркировка и етикет с
необходимата информация от фирмата производител.

2.Технически данни – номинално напрежение за работа – 230 V/ 50 Hz, вид ток – променлив.

3.Монтаж - ВНИМАНИЕ!!! – свързването на освеителното тяло към ел. мрежа и неговият ремонт да се извършват само от дипломиран електроспециалист!
Осветителното тяло е готово за свързване като се спазват техническите маркировки!
Спазвайте указаните максимални мощности и вида на електрическите крушки!
При неподвижните осветителни тела закрепването към тавана или стената да става с указаните дюбели и видии!

4. Правила за безопасност – никога не сменяйте ел. крушка при подадено напрежение!
Не извършвайте промени в конструкцията , предназначението и кабелното свързване!
Не покривайте осветителното тяло, за да не предизвикате пожар!

5.Почистване – почиствайте външните части с мека кърпа или антистатична четка!
Металните и стъклени части да не се почистват с абразивни препарати, за да не се повредят!

За възникнали въпроси и проблеми се обръщайте към електроспециалист или на тел. 0888 634 311.

Oсветителни тела и PDF каталози по марки